Gebeden

Gebed tot Maria die de knopen ontwart

Maagd Maria, Moeder van de schone Liefde, Moeder die nooit een kind dat om hulp roept verlaat, Moeder wier handen zonder ophouden bezig zijn voor Haar beminde kinderen, want ze worden gedreven door de goddelijke Liefde en de oneindige Barmhartigheid die je hart doet overstromen, richt Uw blik vol mededogen tot mij. Zie het grote aantal ‘knopen’ die mijn leven verstikken.

U kent mijn wanhoop en mijn pijn. U weet hoezeer deze knopen mij verlammen.

Maria, Moeder die van God als taak heeft gekregen de knopen in het leven van Uw kinderen te ontwarren, ik leg het lint van mijn leven in Uw handen.

Niemand, zelfs niet de Boze, kan het onttrekken aan Uw barmhartige hulp.

In Uw handen is er geen knoop die niet ontward kan worden.

Invloedrijke Moeder, ik vertrouw vandaag deze knoop … (benoemen indien mogelijk) toe aan Uw genade en macht tot voorspraak bij Uw Zoon Jezus, mijn Verlosser. Tot glorie van God vraag ik U hem te ontwarren, te ontknopen voor altijd. Ik stel mijn hoop op U.

U bent de enige Troosteres die God mij heeft gegeven, U bent mijn kracht in mijn zwakheid, mijn rijkdom in mijn ellende, de bevrijding van alles wat me verhindert om bij Christus te zijn. Ontvang mijn smeekbede. Bewaar me, leid me, bescherm me. U bent mijn verzekerde Toevlucht.

Maria, U die de knopen ontwart, bid voor mij.

 

Gebed tot heilige moeders

Heilige … (of heilige moeders), help ons moeders te zijn naar het hart van God.

Wij vertrouwen U onze intenties en onze families toe, en vragen U voor ons te bidden bij de Vader, opdat Hij Zijn genades in onze harten en in die van onze families uitstort, naar Zijn wil. Amen.

Laten we bidden met Maria:

“De Rozenkrans is Mijn hand. Ik heb jullie Mijn hand gegeven.

Ik heb jullie de rozenkrans gegeven, opdat jullie Me bij de Hand kunnen nemen.

Wanneer jullie wanhopig zijn, houd jullie dan vast zoals aan een reddingsboei.

Houd jullie vast aan deze woorden, die jullie steeds kunnen herhalen, zelfs in de donkerste momenten.

Houd jullie vast aan Mijn hand.

Neem ze vast wanneer jullie vragen hebben, wanneer jullie verdwaald zijn, wanneer jullie wanhopig zijn.

Neem ze zachtjes vast, de vrede zal terugkomen.

Ik leid jullie met kleine stapjes van de rozenkrans naar Jezus.

Wanneer jullie ondersteboven zijn, zonder kracht, zonder vreugde, houd jullie dan vast aan Mijn rozenkrans.

Zelfs wanneer je het gevoel hebt dat je alles maar monotoon herhaalt, zonder geloof, zonder erin te geloven, zonder echt aanwezig te zijn.

En wanneer jullie vreugdevol zijn, in vrede, in het Licht, denk dan aan Mij, herhaal Mijn rozenkrans.

Neem Mijn hand, laat Mij in jullie vreugde delen, en ik deel met jullie Mijn Zoon.”

Marie